Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-10-23

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 17 oktober 2019

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 17 oktober 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-17

Justerade paragrafer

59-69

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-10-23

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-11-14

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Vill du läsa mer?

Senast uppdaterad:
2019-10-23

Kommun & politik