Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 19 januari 2023

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 19 januari 2023 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2023-01-19

Justerade paragrafer

6-9, 11-13

Datum då tillkännagivandet publicerades

2023-01-20

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2023-02-11

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik