Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-04-29

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 23 april 2019

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 23 april 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Justerade paragrafer

24-35

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-04-29

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-05-21

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Vill du läsa mer?

Senast uppdaterad:
2019-04-29

Kommun & politik