Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 27 maj 2021

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 27 maj 2021 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-27

Justerade paragrafer

31-45

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-06-02

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-06-24

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik