Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-05-05

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 28 april 2020

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 28 april 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-28

Justerade paragrafer

26-35

Datum då tillkännagivandet publicerades

2020-05-05

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2020-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Vill du läsa mer?

Senast uppdaterad:
2020-05-05

Kommun & politik