Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 28 april 2022

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 28 april 2022 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-28

Justerade paragrafer

18-31

Datum då tillkännagivandet publicerades

2022-05-03

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2022-05-25

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik