Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-03-06

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 28 februari 2019

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 28 februari 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-02-8

Justerade paragrafer

10-23

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-03-06

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-03-28

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Vill du läsa mer?

Senast uppdaterad:
2019-03-06

Kommun & politik