Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-01-04

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 3 januari 2019

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 3 januari 2019 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-03

Justerade paragrafer

3, 6

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-01-04

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-01-26

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2019-01-04