Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 7 september 2023

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 7 september 2023 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2023-09-07

Justerade paragrafer

57-68

Datum då tillkännagivandet publicerades

2023-09-11

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2023-10-03

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv

 

Senast uppdaterad:

Kommun & politik