Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden den 9 mars 2023

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 9 mars 2023 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2023-03-09

Justerade paragrafer

14-18, 21-28

Datum då tillkännagivandet publicerades

2023-03-13

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2023-04-04

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik