Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 10 november 2021

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 10 november 2021 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-11-10

Justerade paragrafer

245-260

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-11-10

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-12-02

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik