Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-02-14

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 12 februari 2020

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 februari 2020 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-02-12

Justerade paragrafer

29-40

Datum då tillkännagivandet publicerades

2020-02-14

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2020-02-29

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2020-02-14

Kommun & politik