Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 15 november 2023

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 15 november 2023 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-11-15

Justerade paragrafer

213-226

Datum då tillkännagivandet publicerades

2023-11-16

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2023-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv

 

Senast uppdaterad:

Kommun & politik