Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 15 september 2021

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 15 september 2021 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-09-15

Justerade paragrafer

187-196

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-09-15

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-10-07

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik