Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 16 november 2022

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 16 november 2022 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-11-16

Justerade paragrafer

277-282

Datum då tillkännagivandet publicerades

2022-11-17

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2022-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik