Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 1 mars 2023

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 1 mars 2023 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-03-01

Justerade paragrafer

28-40, 42-55

Datum då tillkännagivandet publicerades

2023-03-02

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2023-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik