Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-06-28

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 26 juni 2019

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 26 juni 2019 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-06-26

Justerade paragrafer

153-167

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-06-28

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-07-20

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2019-06-28

Kommun & politik