Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-05-09

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 2 maj 2019

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 2 maj 2019 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-05-02

Justerade paragrafer

101-113

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-05-09

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2019-05-09

Kommun & politik