Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-10-08

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 2 oktober 2019

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 2 oktober 2019 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-10-02

Justerade paragrafer

228-254

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-10-08

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-10-30

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2019-10-08

Kommun & politik