Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-09-03

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 2 september 2020

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 2 september 2020 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-09-02

Justerade paragrafer

198-206

Datum då tillkännagivandet publicerades

2020-09-03

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2020-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2020-09-03

Kommun & politik