Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 3 augusti 2022

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 augusti 2022 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-08-03

Justerade paragrafer

170-172, 175, 188

Datum då tillkännagivandet publicerades

2022-08-04

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2022-08-26

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik