Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-07-04

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 4 juli 2019

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 4 juli 2019 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-07-04

Justerade paragrafer

168-170

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-07-04

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-07-26

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2019-07-04

Kommun & politik