Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-03-11

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 6 mars 2019

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 6 mars 2019 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-03-06

Justerade paragrafer

50-64

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-03-11

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-04-02

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2019-03-11

Kommun & politik