Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-08-09

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 7 augusti 2019

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 7 augusti 2019 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-08-07

Justerade paragrafer

187-201

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-08-09

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-08-31

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2019-08-09

Kommun & politik