Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 7 januari 2021

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 7 januari 2021 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-01-07

Justerade paragrafer

1-14

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-01-11

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-02-02

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik