Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-05-11

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 7 maj 2020

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 7 maj 2020 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-05-07

Justerade paragrafer

95-108

Datum då tillkännagivandet publicerades

2020-05-11

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2020-06-02

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2020-05-11

Kommun & politik