Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 7 september 2022

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 7 september 2022 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-09-07

Justerade paragrafer

200-213, 217-223

Datum då tillkännagivandet publicerades

2022-09-09

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2022-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik