Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-01-10

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 9 januari 2019

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 9 januari 2019 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-01-09

Justerade paragrafer

1-5

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-01-10

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-02-01

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2019-01-10