Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 9 juni 2021

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 9 juni 2021 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-06-09

Justerade paragrafer

113-123

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-06-09

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-07-01

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik