Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-11-11

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott den 9 november 2020

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 9 november 2020 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Justerade paragrafer

262-268, 272-275

Datum då tillkännagivandet publicerades

2020-11-11

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2020-12-03

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2020-11-11

Kommun & politik