Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämnden den 14 juni 2022

Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens sammanträde den 14 juni 2022 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Utbildnings- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-14

Justerade paragrafer

§§ 39-58

Datum då tillkännagivandet publicerades

2022-06-21

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2022-07-13

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och kulturnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik