Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-04-30

Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämnden den 24 april 2019

Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens sammanträde den 24 april 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Utbildnings- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-24

Justerade paragrafer

44-59

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-04-30

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och kulturnämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2019-04-30

Kommun & politik