Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämnden den 25 maj 2021

Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens sammanträde den 25 maj 2021 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Utbildnings- och kulturnämnden


Sammanträdesdatum

2021-05-25

Justerade paragrafer

§§ 27-34

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-05-31

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-06-22

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och kulturnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik