Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-09-03

Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämnden den 26 augusti 2019

Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens sammanträde den 26 augusti 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Utbildnings- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-26

Justerade paragrafer

73-88

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-09-03

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och kulturnämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2019-09-03

Kommun & politik