Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämnden den 27 april 2021

Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens sammanträde den 27 april 2021 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Utbildnings- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-27

Justerade paragrafer

§§ 18-26

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-04-30

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och kulturnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik