Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-09-08

Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämnden den 31 augusti 2020

Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens sammanträde den 31 augusti 2020 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Utbildnings- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-31

Justerade paragrafer

§§ 59-70

Datum då tillkännagivandet publicerades

2020-09-08

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2020-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och kulturnämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2020-09-08

Kommun & politik