Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämnden den 7 mars 2023

Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens sammanträde den 7 mars 2023 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Utbildnings- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2023-03-07

Justerade paragrafer

§§21-30

Datum då tillkännagivandet publicerades

2023-03-14

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2023-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och kulturnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik