Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-03-14

Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott den 11 mars 2019

Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 mars 2019 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-03-11

Justerade paragrafer

28-37

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-03-14

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och kulturnämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2019-03-14

Kommun & politik