Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott den 13 april 2021

Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 13 april 2021 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-04-13

Justerade paragrafer

§§ 19-30

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-04-20

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-05-12

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och kulturnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik