Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott den 23 maj 2023

Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 23 maj 2023 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-23

Justerade paragrafer

§§ 31-41

Datum då tillkännagivandet publicerades

2023-05-25

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2023-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och kulturnämndens arkiv

 

Senast uppdaterad:

Kommun & politik