Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-12-03

Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott den 25 november 2019

Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskotts

sammanträde den 25 november 2019 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-11-25

Justerade paragrafer

§§ 100-115

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-12-03

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-12-25

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och kulturnämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2019-12-03

Kommun & politik