Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2020-10-06

Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott den 28 september 2020

Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 28 september 2020 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Justerade paragrafer

79-96

Datum då tillkännagivandet publicerades

2020-10-06

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2020-10-28

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och kulturnämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2020-10-06

Kommun & politik