Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-10-08

Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott den 30 september 2019

Protokoll från utbildnings.- och kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 30 september 2019 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ


Sammanträdesdatum

2019-09-30

Justerade paragrafer

§§ 83-99

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-10-08

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-10-30

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och kulturnämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2019-10-08

Kommun & politik