Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott den 31 augusti 2021

Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 31 augusti 2021 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-08-31

Justerade paragrafer

§§ 50-59

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-09-01

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-09-23

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och kulturnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik