Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott den 4 februari 2021

Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 4 februari 2021 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-02-04

Justerade paragrafer

§§ 1-13

Datum då tillkännagivandet publicerades

2021-02-11

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2021-03-05

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och kulturnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik