Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-10-29

Sammanträdesprotokoll från Utbildnings- och kulturnämndens sammanträde den 21 oktober 2019

Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens sammanträde den 21 oktober 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Utbildnings- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-21

Justerade paragrafer

§§ 89-95, 97-104

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-10-29

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-11-20

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och kulturnämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2019-10-29

Kommun & politik