Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-03-08

Sammanträdesprotokoll från utbildnings- och kulturnämndens sammanträde den 25 februari 2019

Protokoll från utbildnings- och kulturnämndens sammanträde den 25 februari 2019 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Utbildnings- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2019-02-25

Justerade paragrafer

21-33

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-03-08

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-03-30

Förvaringsplats för protokollet

Utbildnings- och kulturnämndens arkiv


Senast uppdaterad:
2019-03-08

Kommun & politik