Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från valberedningen den 22 maj 2023

Protokoll från kommunfullmäktiges valberednings sammanträde den 22 maj 2023 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Valberedningen

Sammanträdesdatum

2023-05-22

Justerade paragrafer

§§ 1-2

Datum då tillkännagivandet publicerades

2023-05-23

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2023-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik