Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-09-05

Sammanträdesprotokoll från valberedningen den 3 september 2019

Protokoll från valberedningens sammanträde den 3 september 2019 är justerat.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Valberedningen

Sammanträdesdatum

2019-09-03

Justerade paragrafer

1-3

Datum då tillkännagivandet publicerades

2019-09-05

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens arkiv


Senast uppdaterad:
2019-09-05

Kommun & politik