Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Sammanträdesprotokoll från valnämnden den 10 november 2022

Protokoll från valnämndens sammanträde den 10 november 2022 är justerat och finns att läsa som PDF-fil.

Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-11-10

Justerade paragrafer

§§ 23-26

Datum då tillkännagivandet publicerades

2022-11-11

Datum då tillkännagivandet avpubliceras

2022-12-03

Förvaringsplats för protokollet

Valnämndens arkiv


Senast uppdaterad:

Kommun & politik